ayo projects
Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղն ունի 3500 բնակիչ, որի մեծամասնությունը Ադրբեջանից գաղթած հայեր են։ Անասնապահությունն ու հողագործությունը գյուղացիների ապրուստի հիմնական միջոցներն են։ Մեծ Մասրիկում բնակվող մոտ 250 երեխաների համար գործում է միայն մեկ մանակպարտեզ։

 

ayo projects
Չնայած մանկապարտեզը վերանորոգված է, այն գործում է ընդամենը վեցը ամիս։ Մանկապարտեզի դռներն ու պատուհանները շատ հին են, և ձմռան ամիսների խիստ ցուրտը պատուհանների և դռների անցքերից մտնում է ներս՝ սառեցնելով ամբողջ մանկապարտեզը, ինչի հետևանքով երեխաները ստիպված են աշնան և ձմռան ամիսներին մնալ տանը։

 

ayo 
           projects
Այո-ի թիմը ունի անսահման մեծ ցանկություն և պատրաստակամություն անհրաժեշտ գումարը հավաքագրելու և Մեծ Մասրիկում բնակվող ընտանիքներին տաքություն և ուրախություն պարգևելու համար։ Ձեր աջակցության շնորհիվ մանկապարտեզը կապահովվի նոր դռներով և պատուհաններով, ինչի այդյունքում երեխաներին տարվա բոլոր եղանակներին մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորություն կընձեռվի։

Give today for tomorrow!

Don’t wait. By giving today you are investing in Armenia’s future.

Ավարտված Ծրագրեր